Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.