Om guldbolag.se

I februari 2010 lanserade Valuation en kostnadsfri tjänst - guldbolag.se med Värderating. De företag som har högst rating inom en viss bransch och storleksklass tilldelas VVV. Ratingmodellen är uppbyggd som en 5-gradig skala där företag med högsta rating har VVV (trippel-V) och de företagen med lägst rating har V- (V-minus).

Ratingen är en sammanvägd bedömning av fyra delområden: Stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde. För mer detaljerad information om modellen se fliken Värderating.

Under juni 2014 har tjänsterna genomgått en omfattande uppdatering med ny design och funktioner såsom topplistor och analys – även dessa kostnadsfria.

För att ytterligare tydliggöra bilden av ett företags styrka och prestation har vi valt att gruppera in de bästa företagen i två klasser: Sveriges starkaste företag (VVV) samt Sveriges Guldbolag (VV, V+).

Sveriges starkaste företag

I denna grupp återfinns de företag som har den allra högsta värderatingen: VVV. Endast ca 8 % av de företag som uppfyller kriteriet för ratingbedömning ligger i denna grupp. Sveriges starkaste företag är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, stark tillväxt samt hög värdering. Dessa företag har rätt till certifiering Sveriges starkaste företag med hänvisning till vår värderatingmodell.

Sveriges Guldbolag

Begreppet innefattar de bolag som uppnått värderating VV samt V+. Företag inom denna grupp ligger väl över genomsnitten inom aktuell bransch och storlek. Bolag med dessa bedömningar har rätt till certifiering Sveriges Guldbolag med hänvisning till vår värderatingmodell.

Värderating

Med Värderating blir det enkelt att jämföra företag mellan olika branscher och i olika storleksklasser vad gäller deras relativa prestation enligt Value Direct-modellen. (Läs mer under fliken Värderating). Företag kan även med Värderating följa hur de presterar jämfört med sina branschkollegor över tid. En extern opartisk bedömning som underlättar jämförelser och där man kan utnyttja sin certifiering i bolagets profilering. Man kan uttrycka att man är ett välmående, välskött och bra värderat företag.

Värderatingen är indelad i en 5 – gradig skala:

VVV

Högsta Värderating

VV

Mycket hög Värderating

V+

Hög Värderating

V

Låg Värderating

V-

Lägsta Värderating

-

Företaget uppfyller inte de kriterier som ställs för att erhålla en värderingsrating

Förutsättningar för att erhålla en Värderating

  • - registrerad som aktiebolag hos Bolagsverket

  • - minst ett inlämnat bokslut

  • - minst 500 tkr i nettoomsättning

  • - bolaget måste ha en SNI-kod (branschtillhörighet)

  • - samtliga för värderingsratingen använda nyckeltal måste vara beräkningsbara

  • - både bolag och koncerner tilldelas en värderingsrating

Observera att detta betyg inte skall förväxlas med kreditbetyg, ett kreditbetyg indikerar betalningsförmåga och betalningsvilja. För att få hög värderating måste man prestera här och nu i förhållande till andra företag i samma bransch och storleksklass.

Valuation Företagsvärderingar startades 2007. Företagets produkter och tjänster har utvecklats i ett nära samarbete med Ekonomie Doktor Tomas Hjelström. Tomas är chief analyst hos Valuation och verkar dessutom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vårt indexerings- och sökverktyg Boolware® kommer från Softbool AB

För mer information Läs mer om Valuation Företagsvärderingar och våra andra tjänster inom företagsvärdering på www.valuation.se

© guldbolag.se 21/08/2018 powered by valuation.se